Netwerkcoördinator

  • Maastricht, Nederland

Netwerkcoördinator

Netwerkcoördinator Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (0.8 fte)

Vacaturenummer AT2019.066

 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zoekt een enthousiaste en gemotiveerde collega die ons team komt versterken. In de AWO-ZL werken onderzoekers structureel samen met ouderen, hun familie, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek. De missie van de AWO-ZL is met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van leven van ouderen, kwaliteit van zorg, en kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg. De AWO-ZL werkt op het snijvlak van wetenschap, praktijk en onderwijs en draagt zorg voor het genereren en implementeren van kennis en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De AWO-ZL is internationaal toonaangevend in haar werkwijze en onderzoek. De dagelijkse aansturing van de AWO-ZL gebeurt van het dagelijks bestuur, gevormd door de

hoogleraren en wetenschappelijk coördinator. De netwerkcoördinator gaat een aantal kerntaken voor het dagelijks bestuur uitvoeren en ontwikkelen. Deze hebben betrekking op het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en het vertalen van deze resultaten naar praktische handvatten voor praktijk en onderwijs.

De thuisbasis van de netwerkcoördinator wordt de vakgroep Health Services Research, Faculty

of Health, Medicine and Life Sciences.

 

Taken van de netwerkcoördinator zijn:

· Realiseert samen met de overige leden van het AWO-ZL bestuur een duurzame kennisinfrastructuur voor de langdurige ouderenzorg, waarin innovatieve ideeën ontstaan, gesignaleerd, doorontwikkeld en geïmplementeerd worden;

· Adviseert de voorzitter van de AWO-ZL en overige leden van het bestuur over het te voeren beleid, is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen en bewaking van de voortgang;

· Verspreid (wetenschappelijke) kennis die binnen het netwerk van de AWO-ZL ontwikkeld is en fungeert als implementatiedeskundige;

· Zorgt voor wetenschapscommunicatie: faciliteert overdracht van resultaten van wetenschappelijke kennis naar de praktijk in de langdurige ouderenzorg, onderwijs en beleid;

· Bewaakt het ketenproces van wetenschappelijk onderzoek over alle schakels (onderzoek, zorgpraktijk en onderwijs) heen in de AWO-ZL op tactisch en operationeel niveau en stuurt daar waar nodig bij;

· Zorgt voor draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek bij de partners, stimuleert mensen en organisaties mee te werken aan wetenschappelijk en zorgt dat het belang van wetenschappelijk onderzoek zichtbaar blijft;

· Stuurt op mensen en relaties, oefent invloed uit zonder te beschikken over formele bevoegdheden;

· Is zichtbaar en duidelijk aanwezig op ‘schakelpunten’ in de keten: daar waar onderzoek, praktijk en onderwijs samenkomen; coördineert en stemt de taken af;

· Onderhoudt het lerend netwerk van AWO-ZL en jaagt de projectteams aan;

· Denkt mee over de ontwikkeling en verspreiding van mogelijke AWO-ZL trainingsprogramma’s.

 

Functie-eisen

Je bent iemand die bewust kiest voor een uitdagende baan als netwerkcoördinator om de kennisinfrastructuur van de AWO-ZL verder te professionaliseren en te bestendigen voor de toekomst. Je vindt het prettig om te werken in netwerken in een dynamische werkomgeving op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk in de langdurige ouderenzorg. Je bent stressbestendig, je kunt goed organiseren en planmatig werken is voor jou vanzelfsprekend. Je bent uitstekend in staat om zelfstandig te werken en je neemt graag initiatief, en tegelijkertijd ben je een teamspeler die samen met collega’s een bepaald doel nastreeft. Je werkt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijk coördinator.

 

De ideale kandidaat heeft de volgende eigenschappen:

- Relevante academische opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde, gezondheidswetenschappen,

communicatiewetenschappen;

- Is flexibel en een echte teamspeler; heeft aantoonbare samenwerkingsvaardigheden en laten

zien een goede communicator te zijn; beschikt over organisatorische vaardigheden in relatie tot projectuitvoering met diverse stakeholders (zoals cliënten, zorgmedewerkers, onderzoekers, docenten, beleidsmedewerkers, bestuurders);

- In staat om een vertaling te maken van strategie en beleid naar uitvoering;

- Heeft gevoel voor verhoudingen en kan goede aansluiting maken met zowel zorgprofessionals

als managers en bestuurders, weet wat hen beweegt en kan van daaruit de adviesfunctie invullen;

- Heeft aantoonbare affiniteit met de langdurige ouderenzorg;

- Goede (schriftelijke) communicatie- en analytische vaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels;

- Herkent zichzelf in de competenties samenwerken, overtuigen en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Kandidaten die promotie-onderzoek in de (zorg)praktijk (bijna) hebben afgerond strekken tot

aanbeveling.

 

Dienstverband:

Tijdelijk voor de periode van 4 jaar. Na één jaar vindt een beoordeling plaats met een go/no go

beslissing. Bij een positieve evaluatie aan het einde van de aanstelling is zicht op een vaste aanstelling.

 

Informatie over de afdeling:

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture). CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de

onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health,

Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie

tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen

de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida,

Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool en MBO Gilde Zorgcollege. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linkingpins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). In verband met uitbreiding van de AWO-ZL met structurele financiering wordt de wetenschappelijke staf uitgebreid met een aantal UDs.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dr. H. Verbeek (Universitair Hoofddocent en wetenschappelijk coördinator AWO-ZL; 043-3881279 of h.verbeek@maastrichtuniversity.nl)

of Prof. Dr. S. Zwakhalen (043-3881570 of s.zwakhalen@maastrichtuniversity.nl).

 

U kunt uw sollicitatie voor 23 april 2019 richten aan het volgende e-mailadres:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Graag ook het vacaturenummer vermelden in uw sollicitatie (AT2019.066).

Solliciteren
Opleidingsniveau
WO
Provincies
Limburg
Branches
Hoger
Salaris
n.t.b.
Contracttijd
Fulltime
Ervaring
2 - 5
Publicatiedatum
10-4-2019
Deel deze baan