Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Den Haag, Nederland

Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 

Vacaturetype: vacatures bij de rijksoverheid

Naam organisatie: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Salarisschaal: 17

Vacaturenummer: BABD 246-18

Publicatiedatum: 14 maart 2019

Sluitingsdatum: 3 april 2019

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland en werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.

 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het wetenschappelijk kenniscentrum voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en doen uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid, voor wetenschappelijke ondersteuning van het justitie- en veiligheidsbeleid, alsmede voor het adviseren over beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Als zelfstandig onderdeel van het ministerie, is het WODC inhoudelijk onafhankelijk en geen verantwoording schuldig aan de bewindspersonen, de departementsleiding en andere medewerkers van het ministerie.

 

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van justitie en veiligheid. De hoofden van de afdelingen zijn tevens lid van het managementteam (MT) van het WODC, dat adviserend is aan de directeur. Bij het WODC werken circa 100 mensen. Zij doen zelf onderzoek, besteden onderzoek uit aan universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen, publiceren in tijdschriften, presenteren op congressen en maken beleidsadviezen. Daarnaast maken zij data toegankelijk, geven een tijdschrift uit, verzorgen de communicatie en beantwoorden vragen.

 

Het WODC heeft een Raad van Advies (RvA). De leden van de RvA vertegenwoordigen de wereld van de wetenschap, rechtspraak, journalistiek en het openbaar bestuur. De RvA adviseert onder meer bij de jaarlijkse onderzoeksprogrammering, over het kwaliteitsbeleid van het instituut, en initieert de periodieke visitatie.

 

De directeur WODC

 • is integraal manager van het WODC en geeft leiding aan het managementteam;
 • is verantwoordelijk voor het uitvoeren en doen uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid;
 • levert een bijdrage aan de (coördinatie van de) wetenschappelijke inbreng ten behoeve van het justitie- en veiligheidsbeleid;
 • adviseert over beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd aan de departementale top en de hoofden van directies en uitvoeringsdiensten over de toepassing van onderzoeksresultaten;
 • valt als diensthoofd organisatorisch onder de secretaris-generaal;
 • vervult zijn of haar taken op basis van een algemeen volmacht van de minister van Justitie en Veiligheid.

 

Genoemde functie vraagt

 • aantoonbare kennis van en ruime ervaring met (de dynamiek van) beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek;
 • brede kennis van en ervaring met diverse onderzoeksmethoden en technieken, bij voorkeur uit zowel sociaalwetenschappelijke en juridische richtingen als op het gebied van datascience;
 • het kunnen beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksrapporten in juridische sociaal-wetenschappelijke en datascience disciplines;
 • wetenschappelijk gezaghebbend (tenminste professorabel) met een breed profiel, bijvoorbeeld blijkend uit publicaties;
 • affiniteit met een aantal thema’s op het terrein van justitie en veiligheid;
 • kunnen optreden als wetenschappelijk boegbeeld van het WODC en een rol kunnen spelen in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat;
 • aantoonbaar succesvol in het leidinggeven aan professionals en het delegeren van verantwoordelijkheden;
 • sterke communicatieve vaardigheden, zowel voor interne (in de richting van medewerkers) als externe communicatie (fungeren als wetenschappelijk boegbeeld en in relatie tot het departement van J&V);
 • cultuurdrager zijn: proactief gewenste cultuur uit kunnen dragen, het bevorderen van samenwerking en transparantie; vervullen van voorbeeldfunctie;
 • stressbestendigheid, onafhankelijke oordeelsvorming, weten om te gaan met weerstand, druk en incidenten;
 • in staat zijn een duidelijke visie te ontwikkelen, een krachtige houding in te nemen en tegelijkertijd bestuurlijke sensitiviteit te tonen;
 • beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap: samenwerken, integriteit en reflectie.

 

Extra opgave

Het WODC heeft een hectisch jaar achter de rug. In reactie op een drietal onderzoeksrapporten inzake het WODC heeft de minister van Justitie en Veiligheid een brief over onder meer de toekomstige positionering van het WODC aan de Tweede Kamer verzonden (zie brief van 15 januari 2019).

 

Het WODC heeft inmiddels een aantal veranderingen in gang gezet, maar er gelden voor de nieuwe directeur extra opgaven:

 • De relatie tussen beleidsfunctionarissen en het WODC dient beter afgebakend en op onderdelen herzien te worden. Voor de directeur is daarbij een belangrijke rol weggelegd die vraagt om een duidelijke visie, een krachtige houding en tegelijkertijd bestuurlijke sensitiviteit.
 • Binnen het WODC moeten veranderingen die het afgelopen half jaar in gang gezet zijn verder worden geïmplementeerd en mogelijk moet ook de organisatie worden aangepast. Daarbij is er ruimte voor de directeur om in gezamenlijkheid met de medewerkers van het WODC verdere veranderingen door te voeren. Dit vraagt om gedeeld leiderschap van de directeur.
 • Nieuwe positionering, inclusief verhuizing, van het WODC, binnen het ministerie mede verder vormgeven.

 

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Van de toekomstige topmanager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functievervullingsduur van 3 jaar is wenselijk. Een functievervullingsduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

 

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

 

Een AIVD onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

 

Meer informatie

Over het WODC en de functie-inhoud

Annelies Daalder, waarnemend directeur WODC

Telefoonnummer: 06 48 10 01 86

E-mailadres: a.daalder@minvenj.nl

 

Over de vacature

Siebe Riedstra, secretaris-generaal JenV,

Telefoonnummer: 070 370 68 81

 

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler, MD-consultant Bureau ABD

Telefoonnummer: 06 55 44 11 70

E-mailadres: max.arler@minbzk.nl

 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

 

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 246-18 naar:

 

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Solliciteren
Opleidingsniveau
HBO/WO
Provincies
Zuid-Holland
Branches
Rijksoverheid
Salaris
n.t.b.
Contracttijd
Fulltime
Ervaring
10 - 15
Publicatiedatum
15-3-2019
Deel deze baan