Nederlands

Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam
Nederland

Laatste vacatures

11-12-2018 Zwolle Fulltime WO
11-12-2018 Zwolle Fulltime HBO

Over ons

Welkom

Medewerker Douane Landelijk Tactisch Centrum (Brexit)

Vacaturedetails

Werkgebied

Noord-Holland
Schiphol

Contract

Fulltime

Opleidingsniveau

MBO

Salaris

n.t.b.

Branches

Rijksoverheid

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Medewerker Douane Landelijk Tactisch Centrum (Brexit)

Van06-12-2018 LocatieSchiphol UrenFulltime OpleidingMBO

Medewerker Douane Landelijk Tactisch Centrum (Brexit)

Belastingdienst/Douane

 

Functieomschrijving

''Ik zie ontzettend veel goederen de grens passeren. Niet fysiek, maar op papier en in de vele douanesystemen. Met die gegevens ga ik zitten puzzelen. Het spitten en speuren in de gegevens en kenmerken, daar word ik echt enthousiast van.'' Tineke - medewerker Douane.

 

Brexit! Dat betekent nogal wat en heeft nogal wat gevolgen. Wát precies weten we nog niet, maar in ieder geval is de Belastingdienst/Douane daarom wél op zoek naar nieuwe collega's. Voor de havens en vliegvelden én voor andere plaatsen in Nederland waar de Douane werkzaamheden uitvoert. Want dat is allang niet meer alleen maar aan de grens.

 

De medewerkers van de Douane handhaven en zijn klantgericht. Hun werkzaamheden zijn van invloed op de hele wereld en die vinden plaats in bijvoorbeeld het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) dat in Rotterdam en Schiphol ligt.

 

In jouw rol van medewerker Douane zorg je voor een duidelijke en begrijpelijke controleopdracht, waarna jouw collega zo'n controle kan uitvoeren. Je maakt zo'n opdracht op basis van een zogenoemde risicoselectie die meestal geautomatiseerd plaatsvindt. En gebeurt dat niet geautomatiseerd, dan beoordeel jij door allerlei informatie met elkaar te vergelijken of een controle toch nog moet plaatsvinden. Als je geschikt bent, begin je in juni met de algemene douane-opleiding die je met succes moet afronden, voordat je bij ons kan komen werken. Dus.

 

Zullen we zaken doen en word jij onze nieuwe medewerker Douane?

 

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een vmbo tl-diploma óf mbo 3-diploma bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch-administratieve richting. Dit diploma stuur je als bijlage mee met jouw sollicitatie.
 • Je beschikt over een uitstekende lichamelijke en mentale conditie. Je wordt hierop getest door middel van een bewegings- en fitheidsonderzoek.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent bereid om buiten kantooruren én in een rooster onregelmatige diensten (24/7) te werken.
 • Het is een pre als je bent aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA of AOA).
 • In jouw motivatiebrief omschrijf je duidelijk en in correct Nederlands waarom je solliciteert naar deze functie en op welke locatie je wilt werken (zie 'Bijzonderheden').

 

Jouw competenties?

 • flexibiliteit
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • initiatief
 • stressbestendigheid

 

Herken jij je jezelf ook hierin?

Je staat stevig in je schoenen en je kunt jezelf een oordeel vormen en bent in staat om dat op een plezierige en vakkundige manier over te brengen. Je bent flexibel, stressbestendig en je blijft in álle gevallen vriendelijk. Als je bij ons komt werken, is het belangrijk dat je integer bent en dat laat je zien in alles wat je wel of niet doet. Kortom: je bent een plezierig collega.

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 4, schaal 5, schaal 6 en schaal 7

Salarisomschrijving: De werkzaamheden van deze functie vallen in schaal 5 tot en met 7 van het BBRA 84(groepsfunctie C bij de Belastingdienst). Het bijbehorende salaris bedraagt maximaal 3.013 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, exclusief vakantie- en eindejaarsuitkering.Bij aanwijzing voor een groepsfunctie worden kandidaten ingeschaald in de naast lagere salarisschaal (aanloopschaal schaal 4, trede 0 tot en met 3). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan, bij uitzondering, inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en ervaring dit rechtvaardigt direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.Definitieve benoeming in de groepsfunctie C en de daarbij behorende salarislijn is afhankelijk van het succesvol afronden van de gehele opleiding en het functioneren in de praktijk. Als je niet voldoet aan deze eis geldt voor medewerkers in tijdelijke dienst dat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd.Medewerkers in deze functie kunnen - afhankelijk van het proces waarin ze worden geplaatst - in aanmerking komen voor een toelage wegens overwerk, wisselende werktijden en daarmee samenhangende inconveniënten.

 

Maandsalaris: Min €1.873 – Max. €3.013 (bruto)

Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contractduur -

Minimaal aantal uren per week: 32

Maximaal aantal uren per week: 36

Rijbewijs: B

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

 

Bijzonderheden

 

Solliciteren

De Belastingdienst is op zoek naar de juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het goed om onderstaande informatie heel zorgvuldig door te lezen.

 

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en jouw cv, motivatiebrief, diploma (een uittreksel voldoet niet) en cijferlijst zijn bijgesloten.

 

Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand en een scan van jouw originele diploma. En als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van die beschikking mee.

 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) en richting als op de werkervaringseisen. Vermeld daarom heel duidelijk in je cv welke opleiding je hebt gevolgd en op welk niveau én of je die opleiding hebt afgerond met een diploma. Overgekwalificeerde sollicitanten worden niet als eerste in aanmerking genomen voor deze functie.

 

Je komt in aanmerking voor deze vacature indien je in het bezit bent van een vmbo tl-diploma óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch- administratieve richting. Ook wanneer je beschikt over een mavo diploma kom je in aanmerking voor deze vacature. De originele diploma's (dus geen kopieën) moet je tonen voorafgaand aan het gesprek, anders kan het gesprek geen doorgang vinden.

 

De Belastingdienst streeft bovendien naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten bepaalt dat streven welke kandidaat wordt geselecteerd. Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen, tenzij zij toestemming hebben van hun (plv.) directeur.

 

Participatiewet

Douane Nederland zet zich in om medewerkers met een arbeidsbeperking in te laten stromen. Kandidaten die geregistreerd zijn in het doelgroepenregister en een arbeidsbeperking hebben, worden uitgenodigd om te reageren en de verklaring van inschrijving in het doelgroepenregister bij te voegen.

 

Selectieprocedure

Eerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat van de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna wordt midden december tot begin januari beoordeeld of jouw cv, motivatiebrief en diploma voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Zo ja, dan vindt midden januari de voorselectietest plaats, deze kan thuis en op eigen gelegenheid worden gemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn.

Steekproefsgewijs wordt 25% van de kandidaten die de voorselectietest hebben gemaakt, opgeroepen om een controletest op locatie in Utrecht te maken. De controletest vindt begin februari plaats.

Vanaf half februari tot eind februari vindt het bewegings- en fitheidsonderzoek plaats.

Begin maart tot medio maart zijn de selectiegesprekken gepland. Voorafgaand aan dit gesprek moet je het voor de functie relevante en originele diploma én bijbehorende cijferlijst kunnen overleggen. Na inzage hiervan kan het gesprek plaatsvinden.

Eind maart vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

De startdatum voor deze functie is 1 juni 2019.

 

Selectiecriteria

Een (online) voorselectietest kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Alle kandidaten dienen met voldoende resultaat het bewegings- en fitheidsonderzoek af te ronden. En voor een aantal functies in het fysiek toezicht ook een medische keuring, een stabiliteitstest en een veiligheidsonderzoek. Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken van de procedure. Voor kandidaten vanuit de Belastingdienst geldt dat relevante informatie kan worden opgevraagd bij de huidige leidinggevende.

 

Opleiding(en)

Tijdens de opleiding is werken in deeltijd niet mogelijk en ben je verplicht met verlof in de vakantieperiodes die gelden voor het voortgezet onderwijs regio Midden.

 

Uniform

Douane Nederland is een geüniformeerde uitvoeringsdienst en dit houdt in dat zo nodig het dragen van een uniform verplicht is. In het geval van een vuurwapendragende functie ben je uitgerust met een wapenstok, handboeien, vuurwapen en pepperspray.

 

Reistijd

Het is voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie van belang dat je op tijd op de locatie kunt zijn waar het team is gevestigd. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die van deur tot deur binnen maximaal 60 minuten op de werklocatie kunnen zijn. Houdt hierbij rekening, dat dit ook geldt wanneer je een vroege of late dienst hebt. Indien je bereid bent te verhuizen, geef dit dan duidelijk aan in je sollicitatiebrief.

 

Flexibiliteit en mobiliteit

De Belastingdienst/Douane wil medewerkers inzetten daar waar het werk is en op de manier die het werk vraagt. Wij vragen dus van medewerkers dat zij flexibel inzetbaar zijn, waarbij werken op verschillende locaties en voor andere processen tot de mogelijkheden behoort. Ook vinden we mobiliteit belangrijk. Als je 5 tot 7 jaar in een functie werkzaam bent, gaan we daarom met je in overleg over een functiewisseling en/of geografische verplaatsing om het vakmanschap en de inzetbaarheid van de individuele medewerker (en daarmee van de organisatie) zo groot mogelijk te laten zijn en de risico's op het gebied van integriteit zo klein mogelijk.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Belastingdienst en de Douane Nederland kun je terecht op www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.werken.belastingdienst.nl/fitvoorbrexit. Heb je daarna nog vragen, dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

 

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

     
Vacature delen    
11-12-2018 Zwolle Fulltime WO
11-12-2018 Zwolle Fulltime HBO